Família

Príbeh jednej rodiny.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Je šťastím, ak deti so súrodencom so zdravotným znevýhodnením žijú v rodine, kde sa rozdelenie úloh a kompetencií stalo prirodzenou súčasťou jej fungovania. Pani Táňa vyštudovala predškolskú pedagogiku. Svoje vedomosti si neustále prehlbuje čítaním odbornej aj populárno-náučnej literatúry z oblasti psychológie a medziľudských vzťahov. Nadobudnuté vedomosti potom priamo uplatňuje v praxi. Manžel Ján veľmi oceňuje kreativitu svojej manželky, učí sa fungovať v zhode "s výchovným lídrom" ich rodiny, čo mu prináša isté benefity, ak nepísanú zmluvu pri výchove detí dodržiava. Mladí rodičia majú spolu 3 deti. Prvorodenou je Ninka, dnes 8-ročné dievčatko s trizómiou 21 chromozómu, teda s diagnózou Downov syndróm. Jej mladší brat Adamko má 6 a pol roka a najmladší Matej 9 mesiacov. Inakosť neznamená v ich rodine obmedzenie, ale možnosť lepšej kooperácie manželov, čo sa prejavuje súdržnosťou vzťahov, citlivosťou a vnímaním potrieb toho druhého. Tu sa slovo láska zhmotňuje v tej pravej podobe. Pozývame vás do rodiny, kde sa inakosť prijíma ako samozrejmosť a kde sa vytvárajú zdravé podmienky pre spokojný život každého člena rodiny.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 10.08. 13:10 Repríza
  • Štvrtok 11.08. 13:05 Repríza
  • Piatok 12.08. 13:00 Repríza
  • Piatok 12.08. 20:35 Repríza
  • Nedeľa 14.08. 10:45 Repríza
  • Pondelok 15.08. 13:05 Repríza
  • Utorok 16.08. 13:10 Repríza