Família (Família - Parťáci)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Príbeh jednej rodiny.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Manželia Matúš a Magdaléna sú výnimoční mladí ľudia. Magdaléna pochádza z Poľska, kde sa na Akadémii Výtvarných umení zoznámila so Slovákom Matúšom. Boli spolužiaci, obaja študovali socharinu, no dnes sa venujú hlavne umeleckému kováčstvu a šperku. Zobrali sa už v 2.ročníku a koncom štúdia sa im narodil prvý syn Franciszek. Už na škole zistili, že majú spoločné ideály. Ako školu, tak aj spoločný život brali vážne. Deti chceli mať čo najskôr. Vnímajú to tak, že sú ich súčasťou, doplnením vzťahu už na začiatku ich spoločnej cesty životom. Berú ich ako parťákov, no stavajú im aj určité hranice. Podľa nich je dôležité, že vidia, čo znamená mať alebo nemať komfort a aké je to náročné, ak chceš dosiahnuť úspech. Nestotožňujú sa s tým, že dieťa má dostať všetko na striebornom podnose. Dôležité je zabezpečiť im emočnú stabilitu, ale mať drobné finančné, alebo materiálne obmedzenia je podľa nich dôležitým výchovným prvkom, ktorý pripravuje deti na dospelosť a zodpovednosť. Tým, že nemajú v blízkosti žiadnu rodinu, tak deti vlastne trávia väčšinu času v ich tesnej blízkosti a to doslovne, sú s nimi stále, doma, vonku, či v dielni. Obaja majú pocit, že odovzdávať remeselnú zručnosť deťom je jedno z najdôležitejších posolstiev rodičovstva.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 14.04. 11:00 Repríza
  • Piatok 19.04. 20:10
  • Piatok 26.04. 20:10 Repríza