Cesta

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Život so zdravotným znevýhodnením.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

V decembri v roku 2013 sa predsedom SPOSA Banská Bystrica stala Mária Helexová, ktorá prebrala dlhoročnú štafetu pána Martiana Golemu. Neodmysliteľnou súčasťou organizácie je komunita, ktorá sa stretáva a vzájomne si vymieňa poznatky a informácie z oblasti sociálnej, ale i zdravotnej problematiky. Podstatou je, aby sa vzájomným spoznávaním naučili prekonávať každodenné starosti. V relácií predstavíme aj syna, mladého Martina Helaxu, ktorý ma viacnásobné postihnutie a obetavú mamu, ktorá sa o neho s láskou stará. Špeciálna základná škola v Banskej Bystrici poskytuje vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo variante A,B a C. A variant je zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím ľahkého stupňa. Cieľom variantu B je rozvíjať psychické a fyzické schopnosti žiakov s ťažším mentálnym postihnutím a vybaviť ich takými vedomosťami, zručnosťami a návykmi, ktoré im umožňujú, aby sa v najväčšej možnej miere mohli zapojiť do reálneho života. Vo variante C je trieda s individuálnym vzdelávacím programom pre deti s viacnásobným postihnutím, ktorý im umožnia získať určitú formu sebestačnosti.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 8.06. 11:50
  • Pondelok 10.06. 09:55 Repríza