Bohoslužba

Priamy prenos.

Načítava sa prehrávač...

Archív - zvoľte dátum

Ordinácia evanjelických novokňazov v Hanušovciach nad Topľou. Ordináciu prijmú absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Slávnostný kazateľ služieb Božích bude biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Nedeľa 25.04. 10:00
  • Nedeľa 9.05. 10:00