Bohoslužba

Nedeľa 29.09.2019 09:30

Priamy prenos.

Načítava sa prehrávač...

Ordinácia evanjelických novokňazov v Hanušovciach nad Topľou. Ordináciu prijmú absolventi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Slávnostný kazateľ služieb Božích bude biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.

Archív - zvoľte dátum