CE.ZA.AR 2019

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Priamy prenos slávnostného udeľovania cien CE.ZA.AR 2019.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Slovenská komora architektov vyhlásila 18. ročník Ceny Slovenskej komory architektov (SKA) za architektúru CE ZA AR 2019. Tradícia ocenenia CE ZA AR, ktorou sa oceňujú výnimočné profesionálne výkony – architektonické diela členiek a členov Slovenskej komory architektov, je dnes už pevne ukotvená v kultúrnom živote na Slovensku a dá sa povedať, i v širšom stredoeurópskom priestore. Počet prihlásených diel sa z roka na rok zvyšuje, rastie ich kvalita, prinášajú nové riešenia, hrajú sa s typológiami, niektoré provokujú zažité zvyky. I to je dôkazom, že naša architektonická scéna je živá a aktívna.Cieľom ocenenia CE ZA AR je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok, voči verejnosti a teda aj voči potenciálnym investorom. Ukázať, akým spôsobom môže architekt vytvoriť optimálny návrh, propagovať kvalitné riešenia a vzdelávať širokú verejnosť o postavení a poslaní architektov v spoločnosti. Ocenenie sa udeľuje vybraným architektonickým dielam členov SKA spomedzi prihlásených uchádzačov v 6 typologicky rozdielnych kategóriách: Rodinné domy Bytové domy Občianske a priemyselné budovy Interiér Exteriér Kategóriu Obnova a prestavba nahrádza tento rok nová, prierezová kategória, ktorá by mala umožniť porote oceniť rôzne aspekty architektonickej kvality aj mimo typologických kategórií. Príkladom oblastí, ktoré môže porota oceniť sú: práca s kontextom miesta a programu, prínos v interpretácii novej ideovej koncepcie, príkladná rekonštrukcie historickej substancie, vysoký nárok na aspekty udržateľnosti alebo hodnota vytvorená v podmienkach obmedzeného rozpočtu. Porota má kompetenciu oceniť aj iné oblasti. Všetky menované kategórie však zahŕňajú novostavby, prestavby, dostavby a revitalizácie. Polyfunkčné budovy budú posudzované v kategórii prevažujúcej funkcie. Okrem týchto ocenení bude udelená aj Cena verejnosti a Patrón architektúry za osobitný prínos pre rozvoj architektúry.O udelení cien rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. Galavečer moderuje Štefan Chrappa "Vandal"

Archív - zvoľte dátum