Folklórny festival - Detva

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Program z cyklu Klenoty kultúrneho dedičstva.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

46. Krajanská nedeľa - Program súborov, skupín a sólistov Slovákov žijúcich v zahraničí. Pastierstvo je starodávne remeslo, hlboko zakorenené v histórii ľudstva, ktoré po tisíce rokov stvárňovalo prírodnú krajinu. Väčšina trávnatých porastov, ktoré sa dodnes zachovali, pôvodne vznikla, alebo bola udržiavaná prostredníctvom pastvy domácich zvierat. Zvolenou témou chceme oboznámiť divákov Krajanskej nedele s pastierskym životom a jeho históriou v európskom, ale aj mimoeurópskom prostredí.Základným prejavom pastierskej kultúry sú pastierske obyčaje, piesne, tance a artefakty súvisiace so zamestnaním, spojeným s pasením zvierat a so spracúvaním živočíšnych produktov, používaním špeciálnych signálnych hudobných nástrojov ( zvonce, biče, rohy, trúby, píšťaly, fujary, gajdy) ako aj špecifické odevné formy, ktoré pastieri skôr konzervovali, než aktívne rozvíjali. Výrazná bola aj pastierska paráda, ustálené doplnky ( palice, valašky, kapsy, opasky, zdobené klobúky, pastierske šperky a pod.) boli znakom postavenia v spoločnosti. Scenár a réžia : Vlastimil Fabišik Účinkujú : Folklórny súbor Liptár, Melbourne – Austrália,Folklórny súbor Nádeje,Paríž – Francúzsko, Folklórny súbor Sálašan,Nadlak - Rumunsko, Folklórna skupina Zornica,Jača - Maďarsko, Tanečný súbor Tešedíka,Sarvaš – Maďarsko, Folklórny súbor Detvan, Vojlovica – Srbsko, Folklórny súbor Jednota, Šíd – Srbsko, Folklórny súbor Púčik, Brno – Česká republika, Folklórny súbor Podhale, Spišská skupina, Jurgów - Poľsko. Moderátor : Martin Kopor

Archív - zvoľte dátum