Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Televízny klub nepočujúcich

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

V magazíne navštívime SPŠO v Kremnici, školu pre sluchovo postihnuté deti, ktorá v tomto roku oslavuje 40. rokov od založenia. V najnavštevovanejšej škole nepočujúcimi si môžu žiaci vybrať gymnázium pre SP, strednú školu odevnú pre SP, internátne odborné učilište s maturitou a bez maturity a strednú odbornú školu internátnu. Na deň otvorených dverí prijali pozvanie bývalí riaditelia školy, bývalí špeciálni pedagógovia, ale aj SP študenti, ktorí ako prví zasadli do školských lavíc. Prinesieme ukážky z teoretického, aj praktického vyučovania, aj rozhovory s bývalými žiakmi a pedagógmi.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 29.01. 11:55
  • Pondelok 31.01. 09:55 Repríza
  • Sobota 12.02. 11:50