Dedovizeň

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Cyklus prináša pohľad na život Slovákov žijúcich v zahraničí a život menšín na Slovensku.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Nová Belá na poľskom Spiši je obec, v ktorej Slováci žijú okolo 400 rokov. Za čias Rakúsko-Uhorskej monarchie bola Nová Belá slovenskou dedinou. po jej rozpade pripadla Poľsku, no počas Slovenského štátu sa stala opäť slovenskou. Po druhej svetovej vojne ale definitívne pripadla Poľsku. V dedine dnes žije 80% slovenských rodín a 20% poľských. Omše sa slúžia v slovenčine, v základných školách je slovenský jazyk nepovinný predmet. Život ľudí zmenila tragická noc z 19. na 20. júna 2021, keď za 20 minút zhorela takmer celá ulica. O svoj dom prišla aj pani Janina Majerczak s manželom. Nielen o živote Slovákov v Novej Belej, ale aj o okamihoch tejto hrôzy porozprávala v Dedovizni.

Archív - zvoľte dátum