Dedovizeň

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Cyklus prináša pohľad na život Slovákov žijúcich v zahraničí a život menšín na Slovensku.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Ján Kišgeci sa narodil na gazdovskom dvore. Ešte kým behal bosý, cítil úctu k rodnej černozemi, ktorá bola chlebom jeho rodiny a neskôr jeho povolaním a poslaním. Slovák z Báčskeho Petrovca vo veľkom prispel k zveľaďovaniu poľnohospodárstva veľkej Juhoslávie a dnes Srbska. Doktor poľnohospodárskych vied SR, univerzitný profesor, člen Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied SR, minister poľnohospodárstva srbska v rokoch 1991-1994. Za jeden zo svojich najväčších úspechov v úlohe ministra považuje návrh, aby sa sedliakom vrátila skonfiškovaná zem z obdobia po druhej svetovej vojne. Je zakladateľom prvého Juhoslovanského poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne, uverejnil viac ako 200 štúdií a vedeckých prác a je autorom a spoluatorom viac ako 40 kníh.

Archív - zvoľte dátum