Fénix - Kultúrna pamiatka roka

HD Európska tvorba
Záznam z udeľovania ocenení Fénix - Kultúrna pamiatka roka.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Fénix - Kultúrna pamiatka roka oceňuje zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Súťaž oceňuje prínos pre ochranu pamiatkových hodnôt ako aj prípravu a realizáciu obnovy, reštaurovania kultúrnych pamiatok, ako aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií u nás. Účinkujú Michael Szatmáry, Iva Bittová, Adriana Kučerová a Sima Martausová.

Archív - zvoľte dátum