CE.ZA.AR 2021

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Priamy prenos slávnostného udeľovania cien CE.ZA.AR 2021.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Slovenská komora architektov vyhlásila Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021.Tradícia Ceny CE∙ZA∙AR, ktorou sa oceňujú výnimočné profesionálne výkony – architektonické diela členiek a členov Slovenskej komory architektov, je dnes už pevne ukotvená v kultúrnom živote na Slovensku i v širšom stredoeurópskom priestore. Počet prihlásených diel sa z roka na rok zvyšuje, rastie ich kvalita, prinášajú nové riešenia, hrajú sa s typológiami, niektoré provokujú zažité zvyky. Cieľom Ceny CE∙ZA∙AR je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok, voči verejnosti a teda aj voči potenciálnym investorom. Ukázať, akým spôsobom môže architekt vytvoriť optimálny návrh, propagovať dobré riešenia a vzdelávať širokú verejnosť o postavení a poslaní architektov v spoločnosti.

Archív - zvoľte dátum