Odhodlaní putovať

O pútnických miestach.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Reláciou Odhodlaní putovať chceme divákovi aj pomocou moderátora sviežou a dynamickou formou predstaviť v každej relácii jedno pútnické miesto v susedných krajinách. Budeme spoločne hľadať duchovnú podstatu toho, prečo ľudia na dané miesto chodia. Na mieste sa prostredníctvom človeka, ktorý tam žije dozvieme viac o histórii, súčasnom dianí, ale aj o rôznych zaujímavostiach danej lokality. Jedným z cieľov je divákovi ukázať, aký duchovný rozmer môžu konkrétne pútnické miesta ponúknuť a čo môžu pútnici prijať cez toto duchovné dedičstvo a tiež cez stretnutia s ľuďmi, ktorí môžu byť inšpiráciou v prežívaní viery. Koncept relácie je dynamický a pre diváka atraktívny svojím spracovaním, ktoré je blízke trendom “travel vlogov” a cestovateľských dokumentov.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 31.03. 09:26 Repríza
  • Sobota 1.04. 06:50 Repríza
  • Nedeľa 2.04. 13:30 Repríza
  • Nedeľa 16.04. 13:30