Žijeme divadlom

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Dokument o 60-ročnej činnosti Divadelného ústavu v Bratislave.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Dokument o 60-ročnej činnosti Divadelného ústavu v Bratislave. Divadelný ústav plní niekoľko nezastupiteľných úloh v oblasti mapovania a výskumu profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku. Základné odborné činnosti sú zamerané najmä na činnosti súvisiace s divadelnou kultúrou na Slovensku a aj smerom do zahraničia (dokumentačné, archivačné, knižničné, múzejné, vzdelávacie, informačné, edičné, výstavné, prezentačné a pod.). Dôležité však je, že inštitúcia sa neuzatvára do svojej muzeálno-dokumentačnej funkcie, ale citlivo reaguje na súčasný stav divadelnej kultúry na Slovensku a v zahraničí. Režisérka Barbara Vojtašáková v esejistickom dokumente podáva ucelený pohľad na terajší stav inštitúcie, jej smerovanie, filozofiu a význam. Hosťami filmu sú bývalí aj terajší pracovníci ústavu ale aj ďalší odborníci na slovenskú divadelnú kultúru.

Archív - zvoľte dátum