CE.ZA.AR

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Priamy prenos zo slávnostného udeľovania cien za architektúru CE.ZA.AR 2023.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Slovenská komora architektov vyhlásila 22. ročník Ceny Slovenskej komory architektov (SKA) za architektúru CE ZA AR 2023. Tradícia ocenenia CE ZA AR, ktorou sa oceňujú výnimočné profesionálne výkony – architektonické diela členiek a členov Slovenskej komory architektov Cieľom ocenenia CE ZA AR je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok, voči verejnosti, ale aj voči potenciálnym investorom. Ocenenie sa udeľuje vybraným architektonickým dielam členov SKA spomedzi prihlásených uchádzačov v 6 typologicky rozdielnych kategóriách. V programe účinkujú: Tamara Kramar a Juraj Benetin.

Archív - zvoľte dátum