Cyrilo - metodská národná púť

Priamy prenos Slávnostnej svätej omše zo Svätoplukovho námestia v Nitre pri príležitosti Celonárodných osláv Jubilejného 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Celebruje osobitný vyslanec Svätého Otca Františka kardinál Franc Rodé, C. M.

Načítava sa prehrávač...

Na žiadosť kniežaťa Rastislava byzantský cisár Michal III. posiela na Veľkú Moravu dvoch učencov zo Solúna, Konštantína zvaného Filozof a jeho staršieho brata Metoda. Prichádzajú v roku 863 aby tu šírili kresťanstvo a kultúru. Prv ako odišli na misiu Konštantín zostavil pre Slovanov písmo - hlaholiku, ide o predchodkyňu cyriliky, písma, ktoré sa nazvalo podľa rehoľného mena Konštantína - Cyril. Do staroslovienčiny preložili celú liturgiu (texty bohoslužieb) a takisto aj časť Biblie. Bol to významný počin, keďže bohoslužby sa slúžili v tom čase len v troch jazykoch: gréčtine, hebrejčine a latinčine. V roku 868 pápež Hadrián II. vyhovel požiadavke vierozvestov a povolil slúžiť liturgiu v reči ľudu. Na našom území založili školy, v ktorých sa vyučovali grécke vedy, písmo, teológia a kandidáti na kňazstvo. Sv. Cyril a Metod patria k najvýznamnejším osobnostiam našich dejín. S ich misionárskou činnosťou na Veľkej Morave sa spája skutočný rast starých Slovákov vo vzdelanosti, kultúre a kresťanskej viere. Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 Svätý Otec pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy. , Na žiadosť kniežaťa Rastislava byzantský cisár Michal III. posiela na Veľkú Moravu dvoch učencov zo Solúna, Konštantína zvaného Filozof a jeho staršieho brata Metoda. Prichádzajú v roku 863 aby tu šírili kresťanstvo a kultúru. Prv ako odišli na misiu Konštantín zostavil pre Slovanov písmo - hlaholiku, ide o predchodkyňu cyriliky, písma, ktoré sa nazvalo podľa rehoľného mena Konštantína - Cyril. Do staroslovienčiny preložili celú liturgiu (texty bohoslužieb) a takisto aj časť Biblie. Bol to významný počin, keďže bohoslužby sa slúžili v tom čase len v troch jazykoch: gréčtine, hebrejčine a latinčine. V roku 868 pápež Hadrián II. vyhovel požiadavke vierozvestov a povolil slúžiť liturgiu v reči ľudu. Na našom území založili školy, v ktorých sa vyučovali grécke vedy, písmo, teológia a kandidáti na kňazstvo. Sv. Cyril a Metod patria k najvýznamnejším osobnostiam našich dejín. S ich misionárskou činnosťou na Veľkej Morave sa spája skutočný rast starých Slovákov vo vzdelanosti, kultúre a kresťanskej viere. Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 Svätý Otec pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy.

Archív - zvoľte dátum