Deti milénia

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Životné osudy mladých ľudí narodených na prelome tisícročí. Príbeh Marka Podstavka.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Jakub Hantabál je mimoriadne nadané dieťa. Už ako dvojročný vedel čítať a písať, zaujíma ho hudba, komponovanie, ale aj vynálezy, veda a technika. Už ako 7-ročný si založil vlastnú webstránku, má široký záber záujmov. Najviac ho však láka komponovanie hudby, podľa neho je to spôsob, ako hovoriť k ľudom tou najmedzinárodnejšou rečou a ovplyvňovať tak ich životy … o tom, že určité tóny a ich kombinácie sú vibračnými kľúčmi k tomu, aby sa ľudia prebudili. Jakub si myslí, že tóny hudby rozbíjajú emočné bloky, otvárajú srdce, uvoľňujú emócie a liečia človeka ako takého… takúto modernú ( súčasnú), vážnu hudbu Jakub skladá a je v tom úspešný a medzi hudobnými odborníkmi už dnes uznávaný… Prvý časozber v roku 2007 zachytáva život mimoriadne nadaného a mimoriadne všestranného dieťaťa z Alžbetinho dvora z Miloslavova. Kubo mal pri prvom časozbere 7 rokov, chodil do školy pre mimoriadne nadané deti a vážne a seriózne sa zaujímal o podnikanie a zarábanie, zvieratká, chémiu, zdolával tatranské dvetisícovky, chodil na karate, klavír a bubon, pracoval ako redaktor školského časopisu, tvoril svoju vlastnú webovú stránku a blog, sám od seba sa snažil byť charitatívne činný... a vo všetkých týchto aktivitách ho bezvýhradne podporovala rodina: rodičia a mladší brat. O tom všetkom bol jeho život, tieto všetky prostredia zachytávajú časozbery. Vyvolávajú pocit zamestnaného, všestranne zameraného prváčika. Dnes má Jakub 14 rokov a stále nevie, čomu sa bude v živote venovať. Píše poviedky, uverejňuje články, komponuje.... Ktorou cestou sa napokon vydá, ukáže čas a tiež náš cyklus, ktorý osudy detí milénia bude pravidelne sledovať. , Jakub Hantabál je mimoriadne nadané dieťa. Už ako dvojročný vedel čítať a písať, zaujíma ho hudba, komponovanie, ale aj vynálezy, veda a technika. Už ako 7-ročný si založil vlastnú webstránku, má široký záber záujmov. Najviac ho však láka komponovanie hudby, podľa neho je to spôsob, ako hovoriť k ľudom tou najmedzinárodnejšou rečou a ovplyvňovať tak ich životy … o tom, že určité tóny a ich kombinácie sú vibračnými kľúčmi k tomu, aby sa ľudia prebudili. Jakub si myslí, že tóny hudby rozbíjajú emočné bloky, otvárajú srdce, uvoľňujú emócie a liečia človeka ako takého… takúto modernú ( súčasnú), vážnu hudbu Jakub skladá a je v tom úspešný a medzi hudobnými odborníkmi už dnes uznávaný… Prvý časozber v roku 2007 zachytáva život mimoriadne nadaného a mimoriadne všestranného dieťaťa z Alžbetinho dvora z Miloslavova. Kubo mal pri prvom časozbere 7 rokov, chodil do školy pre mimoriadne nadané deti a vážne a seriózne sa zaujímal o podnikanie a zarábanie, zvieratká, chémiu, zdolával tatranské dvetisícovky, chodil na karate, klavír a bubon, pracoval ako redaktor školského časopisu, tvoril svoju vlastnú webovú stránku a blog, sám od seba sa snažil byť charitatívne činný... a vo všetkých týchto aktivitách ho bezvýhradne podporovala rodina: rodičia a mladší brat. O tom všetkom bol jeho život, tieto všetky prostredia zachytávajú časozbery. Vyvolávajú pocit zamestnaného, všestranne zameraného prváčika. Dnes má Jakub 14 rokov a stále nevie, čomu sa bude v živote venovať. Píše poviedky, uverejňuje články, komponuje.... Ktorou cestou sa napokon vydá, ukáže čas a tiež náš cyklus, ktorý osudy detí milénia bude pravidelne sledovať.

Archív - zvoľte dátum