Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

TV Archív

Dvojka

Na rybách - Petrov zdar
08:51 - 09:17
Na rybách - Petrov zdar

Publicistika

Televízna relácia "Na rybách – Petrov zdar" je magazín určený, nie len, pre všetkých rybárova a ich priaznivcov; ale aj pre milovníkov prírody a jej ochrancov. Jednoznačne pre nás platí: "Ak relax - …

O programe
Televízny posol
13:26 - 13:53
Televízny posol

Publicistika

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi.Témy: Teologická konferencia 2017 – Reformácia a umenie. Vedecká konferencia o reformácii. Misijná konferencia 2017. Moravské Liesk…

O programe
Slovo
19:59 - 20:05
Slovo

Publicistika

Protosynkel ThDr. Ľubomír Petrík, gréckokatolícky kňaz, sa prihovorí k druhej adventnej nedeli.

O programe