Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

TV Archív

Jednotka

Hurá do záhrady
17:38 - 18:07
Hurá do záhrady

Publicistika

Publicisticko-vzdelávací cyklus pre všetkých, ktorí sa vo svojom voľnom čase radi venujú záhrade. Ponúka nielen nové trendy a zaujímavé riešenia v záhrade okrasnej, ale aj rady a praktické riešenia v…

O programe

Dvojka

Televízny posol
13:19 - 13:46
Televízny posol

Publicistika

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Ekumenické stretnutie s kardinálom Kochom. Konferencia o reformácii na EBF UK. Programy pripravené RTVS k 500. výročiu refor…

O programe
DOSKY 2017
22:40 - 23:20
DOSKY 2017

Zábava

Oceňovanie umelcov - hercov, scenáristov, scénografov, choreografov, režisérov, hudobných skladateľov a ďalších tvorcov, ktorí sa podieľajú na skvalitňovaní divadelného umenia na Slovensku. Moderujú L…

O programe