50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Sadko

Klasická sovietska rozprávka.