Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Fotograf Eugen Lazišťan

Stretnutie so známym fotografom a výtvarným redaktorom zo Sučian. Film Martina Slivku.