Reláciu najbližšie vysielame

Cez Karpaty


Prírodovedný seriál o geologickej stavbe sopečných pohorí na Slovensku, tentoraz je to Cerová vrchovina, ktorá má svoje špecifiky: čadičové útvary a predhistorické skameneliny.

O nezvyčajnom vzťahu vedca-ornitológa k dvom vzácnym a ohrozeným druhom našej fauny - murárikovi červenokrídlemu a hlucháňovi obyčajnému.

Nájdete nás na Facebooku