Z tvorby nezávislých producentov

Dokument o potrebe rozumného prístupu k ochrane a využitiu našich lesov.