Z tvorby nezávislých producentov (Nové technológie : Vzorka č.82)

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov HD
Mladí výskumníci objavujú nové technologické postupy.