Z tvorby nezávislých producentov (Tam, kde život pramení)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Prebúdzanie prírody a zrod nových generácií zvierat i vtákov. Prírodopisný dokument.
Dokument zachytáva jarné prebúdzanie prírody a zrod nových generácií zvierat i vtákov. Diváka napĺňa pozitívnou energiou pri pohľadoch na krásne prírodné scenérie.