Ako ich nepoznáme

Stretnutie so spisovateľom Jánom Uličianskym. / k úmrtiu spisovateľa, dramatika, dramaturga, režiséra a vysokoškolského pedagóga Jána Uličianskeho /