Športová televízia
Športová televízia

Ako ich nepoznáme

Vhodné pre všetkých
Stretnutie s režisérom a pedagógom doc. Rudom Urcom.