Ako ich nepoznáme

Nevhodné do 7 rokov Európska tvorba
Stretnutie s režisérom a animátorom Františkom Jurišičom.