Ako ich nepoznáme

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Stretnutie so spisovateľom, scenáristom, karikaturistom a animátorom Ivanom Popovičom.