Hudobníci

Portrétne filmy o živote a diele slovenských hudobníkov / k úmrtiu hudobného skladateľa Romana Bergera/