Tak určite
Tak určite

Andrej Rubľov

Ruský historický film o živote a diele vynikajúceho maliara a tvorcu ikon.