Povstalecké memoáre SNP

Spomienky Cyrila Kuchtu, náčelníka operačného oddelenia počas SNP a po ústupe do hôr.