Povstalecké memoáre SNP

Vhodné pre všetkých HD
Spomienky Cyrila Kuchtu, náčelníka operačného oddelenia počas SNP a po ústupe do hôr.