Volali ma Katka

Televízny dokument o životnom osude Edity Drori-Ernstovej z Izraela, jej spomienky a svedectvá, ktoré sú späté so Slovenským národným povstaním.