Športová televízia
Športová televízia

Abraka dabra

Zmes populárnych zahraničných skladieb v podaní skupiny Juraja Szabadoša.