Športová televízia
Športová televízia

Za bránou nebies

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Rôzne predstavy o posmrtnom živote človeka od najstarších čias až po súčasnosť vo výtvarnom umení, legendách, piesňach, literárnych dielach.