1992

Talianska politická dráma, ktorá zobrazuje jeden z najdramatickejších rokov talianskej novodobej histórie.
Talianska politická dráma. Životy šiestich ľudí sú prepletené s prudko sa meniacou politickou situáciou v Taliansku na začiatku 90. rokov minulého storočia.