Galavečer 90/60

Galavečer k 90. výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku