Zabudnuté kúpele

O zašlej sláve kúpeľov a kúpeľníctva na území Bratislavy, ktorá pretiekla rokmi ako vody Dunaja.