Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Zabudnuté kúpele

O zašlej sláve kúpeľov a kúpeľníctva na území Bratislavy, ktorá pretiekla rokmi ako vody Dunaja.