Zabudnuté kúpele

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
O zašlej sláve kúpeľov a kúpeľníctva na území Bratislavy, ktorá pretiekla rokmi ako vody Dunaja.
V relácii si pomocou dobových obrázkov, zachovaných písomností a niektorých štipľavých zaujímavostí, ktoré sa šírili ústnym podaním, zaspomíname na zašlú slávu kúpeľov na území Bratislavy. Boli to kúpele pod ochranou Panny Márie známe ako Marienbad, Vodoliečebný ústav na Hlbokej ceste, Mestské kúpele Grössling, pobrežné riečne kúpele na Dunaji. Odtekajúcimi vodami Dunaja, akoby odplávala aj ich sláva, spomienky na niektoré z nich ale zostali.