Roma spirit

Záznam zo slávnostného odovzdávania ocenení 8. ročníka Roma Spirit 2016.