Koledy pre Európu

Slávnostný koncert vianočných kolied Európskej únie v podaní speváckeho zboru TECHNIK AKADEMIK.