Slečna z Maxima

Klasická komédia francúzskeho dramatika G. Feydeaua plná zámien osôb z prostredia vyššej spoločnosti.