Prvý transport

Z tisícky transportovaných dievčat ich prežilo 20...