Športová televízia
Športová televízia

Kultúra a náboženstvo

Dokumentárno-publicistický film o tradícii uctievania ikon a ikonopisectva na Slovensku.