Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Kultúra a náboženstvo (Vedec krásou očarený - Anton Augustín Baník)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Dokumentárny film o významnej osobnosti nášho vedeckého, kultúrneho a duchovného života.
Filmový dokument o významnej osobnosti nášho vedeckého a kultúrneho života Antonovi Augustínovi Baníkovi, ktorého tvorivé aktivity odrážajú základné znaky vývinu nášho národného spoločenstva v prevratnom 20. storočí. Dokument predstavuje osobnosť Antona Augustína Baníka v prostredí jeho mnohorozmerných duchovných a ľudských aktivít vo vede, umení a v organizačnej činnosti. Je ukážkou osobnosti, ktorá čerpala tvorivé sily z vnútornej podstaty vlastného i národného bytia a z kresťanských kultúrnych tradícií vnímaných v širšom európskom kontexte.