Tresky plesky


Kata Strofová, moderátorka televízie Tresky plesky, informuje divákov o vzniku rôznych prírodných javov a katastrof.

Nájdete nás na Facebooku