Boris a Brambor
Boris a Brambor

Tresky plesky

Kata Strofová, moderátorka televízie Tresky plesky, informuje divákov o vzniku rôznych prírodných javov a katastrof.