Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Tresky plesky

Kata Strofová, moderátorka televízie Tresky plesky, informuje divákov o vzniku rôznych prírodných javov a katastrof.