EURO 2020
EURO 2020

Tresky plesky

Detský program HD
Kata Strofová, moderátorka televízie Tresky plesky, informuje divákov o vzniku rôznych prírodných javov a katastrof.