Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Tresky plesky

Detský program HD Európska tvorba
Kata Strofová, moderátorka televízie Tresky plesky, informuje divákov o vzniku rôznych prírodných javov a katastrof.