MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Tresky plesky

Detský program HD
Kata Strofová, moderátorka televízie Tresky plesky, informuje divákov o vzniku rôznych prírodných javov a katastrof.