Hľadanie stratených svetov

S Pavlom Dvořákom o mamutoch a ich lovcoch na našom území.