Prichádzame s radosťou v srdciach! Naše kvitnúce tradície

Galaprogram 51. ročníka Celoštátneho ľudovo - umeleckého festivalu v Želiezovciach.